PENGENALAN PENJODOH BILANGAN


1.      Penjodoh bilangan ialah perkataan  yang digunakan bersama –sama dengan kata bilangan .
   ( 量词和数词结合使用。)

2.      Namun begitu , ada kalanya penjodoh bilangan tidak diperlukan bersama – sama kata bilangan .
   ( 在某些时候数词并不需要搭配量词。3 comments: